Procesi termičke obrade

Termička obrada predstavlja skup procesa koji se koriste da bi se promenila mikrostruktura metala i legura, sa ciljem da se poboljšaju osobine materijala koje će omogućiti duži eksploatacioni vek delova. Neke od osobina koje se menjaju termičkom obradom su tvrdoća, čvrstoća, otpornost na habanje, žilvost itd.

malacementacija
malonitriranje
malonitrokarboriranje
malopoboljsanje
malozarenje