Poboljšanje

Pod poboljšanjem se podrazumeva postupak koji se sastoji od kaljenja i visokotemperaturnog popuštanja. Proces se odvija tako što se prvo čelik zagreva do temperature potrebne za kaljenje, nakon toga se vrši brzo hlađenje da bi se dobila martenzitna struktura. Ovakva struktura je krta i nije za eksploataciju. Zbog toga se nakon kaljenja vrši popuštanje čelika. Temperatura popuštanja se određuje prema zahtevanim osobinama delova.  Poboljšanje vršimo u pećima sa zaštitnom atmosferom što u velikoj meri sprečava oksidaciju i razugljeničenje površine.

Poboljšanjem se postiže povećanje zatezne čvrstoće, granice tečenja, žilavosti, dinamičke čvrstoće, tvrdoće. Poboljšanje ima ogromnu primenu kod velikog broja odgovornih i opterećenih delova kao što su: vijčana roba, osovine, vratila, zupčanici, razni delovi za poljoprivredne i građevinske mašine, motorna vozila, delovi oružja itd.

Detalji procesa

Prva faza kod poboljšanja je grejanje šarže na temperaturu koja je potrebna za austenitnu transformaciju

Druga faza je zadržavanje na temperaturi austenitizacije da bi se izjednačila temperatura delova po celom preseku i da bi se završila austenitna transformacija.

Treća faza je brzo hlađenje delova sa temperature austenitizacije da bi došlo do martenzitne transformacije – kaljenje. Brzina hlađenja zavisi od vrste čelika i oblika delova.

Četvrta faza je popuštanje na temperaturi potrebnoj da bi se dobile tražene osobine čelika. U ovoj fazi dolazi do razlaganja martenzita.

poboljasnje23