Žarenje

Procesi žarenja obuhvataju termičke postupke kod kojih se čelik zagreva do određene temperature na kojoj se zadržavaju određeno vreme, a zatim se hlade sporije nego što je to slučaj kod kaljenja. U žarenje spada niz različitih postupaka sa različitim uticajem na strukturu i osobine čelika.

Cilj žarenja može biti smanjenje tvrdoće čelika, uklanjanje zaostalih napona nakon zavarivanja ili livenja, povećanje obradivosti. Žarenjem se vraća žilavost nakon obrade hladnom deformacijom i tako se omogućava nastavak deformisanja bez pucanja materijala. Žarenjem se uklanjaju unutrašnji naponi koji nastaju u procesu mehaničke obrade, na taj način se sprečava deformacija prilikom naknadne termičke obrade.

Najčešće korišćeni procesi žarenja su:

– meko žarenje

– normalizacija

– stabilizacija – otklanjanje unutrašnjih napona

– rekristalizacija

Žarenje se koristi i kod drugih materijala kao što su bakar, aluminijum, mesing.