Nitriranje

Nitriranje je termohemijski proces u kojem se površinski sloj čelika obogaćuje atomima azota. Cilj nitriranja je povećanje površinske tvrdoće, otpornosti na habanje otpornosti na koroziju i dinamičke čvrstoće.

Nitriranjem se najbolji efekat postiže kod čelika koji sadrže elemente koji stvaraju nitride: hrom, molibden, vanadijum, aluminijum. Proces može da se primeni i kod alatnih čelika za rad u toplom i hladnom stanju.

Za postizanje optimalnih rezultata materijal treba da bude poboljšan i popušten na temperaturi na kojoj se radi nitriranje. Završna obrada se radi pre nitriranja. Nakon nitriranja nije potrebna nikakva naknadna termička obrada.

Delovi koji se najčešće nitriraju su: zupčanici, osovine, vratila, delovi alata za livenje, kovanje, brizganje plastike, delovi mašina koji su izloženi habanju, itd. Nitriranje ima veliku primenu kod delova komplikovanog oblika da bi se izbegle deformacije koje mogu da nastanu u procesu poboljšanja ili cementacije.

Postoksidacija

Nakon nitriranja može da se primeni proces postosidacije čime se dobija zaštitni sloj koji povećava otpornost na koroziju. Poršina delova dobija tamnu boju.